contact

The Vagabond Pâtisserie Café

fine desserts . gourmet tea . specialty coffee

_

Chi nhánh Quận 1: 9 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1

Chi nhánh Quận 7: 118 Hà Huy Tập, Phường Tân Phong, Quận 7 

Hotline: 0931224334

Liên hệ mua hàng Wholesale, tuyển dụng, chào hàng: 0901486556 (Mr.Jin)